WŚCIEKLIZNA GROŹNA CHOROBA ZWIERZĄT I LUDZI

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

W MIESIĄCU MAJU PRZYPOMINAMY WSZYSTKIM

O COROCZNYM OBOWIĄZKOWYM

SZCZEPIENIU PSÓW I KOTÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE


Wścieklizna to ostra wirusowa choroba zakaźna ośrodkowego układu nerwowego, bardzo groźna zoonoza, prowadząca do śmierci.
Obecnie choroba występuje na wszystkich kontynentach. Pierwsze przypadki zachorowań opisano już w starożytnym Egipcie przed 2300 r p.n.e. Nasilenie jej pojawiania się podlega ciągłym zmianom.
Zarażenie następuje poprzez pokąsanie przez zwierzę zakażone lub chore na wściekliznę lub poprzez kontakt uszkodzonej skóry ze śliną chorych osobników.
Wirus pojawia się w ślinie 3-7 dnia przed wystąpieniem objawów klinicznych i utrzymuje się aż do momentu zejścia śmiertelnego.
Rezerwuarem zarazka są dzikie zwierzęta stałocieplne, w tym lisy, gryzonie oraz nietoperze.
Objawy kliniczne na ogół są podobne u większości gatunków zwierząt i obejmują przede wszystkim różnego rodzaju zaburzenia neurologiczne. We wstępnym etapie może wystąpić osowiałość lub nadmierne pobudzenie, nienormalne zachowania, brak odczucia strachu, brak apetytu, podwyższenie temperatury. Następnie wzrasta pobudliwość, pojawiają się ataki szału, bieganie bez celu, ślinotok, utrudnione przełykanie wody, przeczulica skóry, nierównomierne rozszerzenie źrenic. W ostatnim stadium dochodzi do porażeń a następnie zwierzę wpada w stan śpiączki.


Wścieklizna zwierząt zgodnie z ustawą o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, podlega zwalczaniu z urzędu, w związku z tym wszystkie psy i koty, które ukończyły 3 miesiąc życia podlegają obowiązkowemu szczepieniu zapobiegawczemu przy użyciu szczepionek inaktywowanych.

wscieklizna

Copyright © 2010 lecznicajaworzno.pl. Powered by Joomla
Template designed by Towfiq I.